Tuyển dụng việc làm tại GEARVN

Cùng nhau bứt phá giới hạn để tạo ra những giá trị khác biệt
Khởi đầu khiêm tốn từ mong ước của một game thủ muốn các bạn cùng sở thích dễ dàng có được dàn máy và gear mình yêu thích, GEARVN đã bứt phá trở thành một trong những nhà bán lẻ IT hàng đầu tại Việt Nam. Thành công của GEARVN đến từ niềm tin rằng tiềm năng của con người là vô hạn, chúng tôi biết cách xây dựng môi trường làm việc đa dạng cùng mức thu nhập xứng đáng giúp mỗi cá nhân vượt qua giới hạn bản thân để góp phần tạo giá trị đột phá cho tập thể. Chỉ cần có nhiệt huyết và sự sáng tạo, hành trình phát triển của GEARVN cũng sẽ là hành trình phát triển sự nghiệp của chính bạn.

Bứt phá giới hạn của bản thân

GEARVN tin rằng nhân viên là cốt lõi của bền vững, chúng tôi luôn quan tâm đến lộ trình phát triển nghề nghiệp của bạn. Môi trường làm việc tại GEARVN được xây dựng đa dạng, đề cao sự sáng tạo và thay đổi linh hoạt theo xu thế của thị trường. Mỗi nhân viên đều được trao cơ hội như nhau, chúng tôi tin rằng dù khởi đầu ra sao thì nhiệt huyết và khát khao học hỏi vẫn sẽ quyết định vị trí cuối cùng của bạn ở GEARVN.

Bứt phá giới hạn của tập thể

Bạn không bao giờ đơn độc tại GEARVN, vì chúng tôi hiểu rằng có những giới hạn chỉ có thể bị phá vỡ bởi sức mạnh của tập thể. GEARVN là một tập thể những thành viên có cùng lý tưởng, trong đó mỗi một cá nhân hướng đến mục tiêu chung với sự chỉ dẫn chuyên nghiệp từ đội ngũ quản lý và sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp. GEARVN tin rằng với nỗ lực cá nhân sẽ giúp bạn tiến nhanh, đưa bạn đi xa hơn chính là sức mạnh tập thể.

Bứt phá giới hạn của thị truờng

Dù là doanh nghiệp trẻ trong thị trường bán lẻ IT đầy khốc liệt, GEARVN đã và đang khẳng định bản sắc của mình với chiến lược kinh doanh linh động đề cao sự sáng tạo. Đồng hành cùng chúng tôi, bạn sẽ có những cơ hội tốt nhất để tạo dấu ấn trong ngành IT. GEARVN tin rằng bạn chính là nền tảng vững chắc nhất, giúp chúng tôi bức phá giới hạn của thị trường và tiến xa hơn nữa.

Cùng nhau bứt phá giới hạn để tạo ra những giá trị khác biệt
Khởi đầu khiêm tốn từ mong ước của một game thủ muốn các bạn cùng sở thích dễ dàng có được dàn máy và gear mình yêu thích, GEARVN đã bứt phá trở thành một trong những nhà bán lẻ IT hàng đầu tại Việt Nam. Thành công của GEARVN đến từ niềm tin rằng tiềm năng của con người là vô hạn, chúng tôi biết cách xây dựng môi trường làm việc đa dạng cùng mức thu nhập xứng đáng giúp mỗi cá nhân vượt qua giới hạn bản thân để góp phần tạo giá trị đột phá cho tập thể. Chỉ cần có nhiệt huyết và sự sáng tạo, hành trình phát triển của GEARVN cũng sẽ là hành trình phát triển sự nghiệp của chính bạn.

Bứt phá giới hạn của bản thân

GEARVN tin rằng nhân viên là cốt lõi của bền vững, chúng tôi luôn quan tâm đến lộ trình phát triển nghề nghiệp của bạn. Môi trường làm việc tại GEARVN được xây dựng đa dạng, đề cao sự sáng tạo và thay đổi linh hoạt theo xu thế của thị trường. Mỗi nhân viên đều được trao cơ hội như nhau, chúng tôi tin rằng dù khởi đầu ra sao thì nhiệt huyết và khát khao học hỏi vẫn sẽ quyết định vị trí cuối cùng của bạn ở GEARVN.

Bứt phá giới hạn của tập thể

Bạn không bao giờ đơn độc tại GEARVN, vì chúng tôi hiểu rằng có những giới hạn chỉ có thể bị phá vỡ bởi sức mạnh của tập thể. GEARVN là một tập thể những thành viên có cùng lý tưởng, trong đó mỗi một cá nhân hướng đến mục tiêu chung với sự chỉ dẫn chuyên nghiệp từ đội ngũ quản lý và sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng nghiệp. GEARVN tin rằng với nỗ lực cá nhân sẽ giúp bạn tiến nhanh, đưa bạn đi xa hơn chính là sức mạnh tập thể.

Bứt phá giới hạn của thị truờng

Dù là doanh nghiệp trẻ trong thị trường bán lẻ IT đầy khốc liệt, GEARVN đã và đang khẳng định bản sắc của mình với chiến lược kinh doanh linh động đề cao sự sáng tạo. Đồng hành cùng chúng tôi, bạn sẽ có những cơ hội tốt nhất để tạo dấu ấn trong ngành IT. GEARVN tin rằng bạn chính là nền tảng vững chắc nhất, giúp chúng tôi bức phá giới hạn của thị trường và tiến xa hơn nữa.