Ecommerce Manager (TP Kinh doanh Online)

Kinh doanh Online Toàn thời gian

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý công tác theo dõi, phân tích tiến độ thực hiện doanh thu và phục vụ khách hàng từ các kênh kinh doanh trực tuyến

 • Tiếp nhận, rà soát và phản hồi trên các chỉ tiêu về doanh số, phục vụ khách hàng trên các kênh trực tuyến được giao từ Giám đốc Khối Vận hành;
 • Theo dõi, cập nhật doanh số và xác định các lý do tăng giảm doanh số của từng kênh bán hàng trực tuyến và của từng ngành hàng;
 • Dựa trên dữ liệu doanh thu và lý do tác động doanh thu được cập nhật định kỳ; đề xuất và quản lý thực thi các hoạt động bán hàng theo tuần, tháng hoặc quý để thúc đẩy doanh thu cho từng kênh và từng ngành hàng phù hợp với định hướng về kế hoạch kinh doanh của công ty;
 • Dẫn dắt công tác thực hiện các báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý) về doanh số Kinh doanh trực tuyến cho Giám đốc Khối Vận hành; quản lý việc phân tích dữ liệu doanh thu và đưa ra các dự báo về tăng trưởng ngắn hạn dựa trên đúc kết về tình hình thị trường, xu hướng mua hàng, v.v;
 • Thống kê, phân tích các dữ liệu liên quan đến chất lượng phục vụ để từ đó tìm ra các sáng kiến cải tiến, đề xuất điều chỉnh các quy chuẩn vận hành, các chính sách và các quy trình, công cụ giúp cho việc phục vụ khách hàng ngày càng hiệu quả hơn.

 

Quản lý hoạt động kinh doanh tại các kênh Online

 • Bố trí vị trí, tác vụ cần thực hiện của các nhân sự trong đội ngũ trong công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý các yêu cầu mua hàng của khách hàng từ các nền tảng bán hàng trực tuyến khác nhau (Tổng đài, điện thoại, mạng xã hội, v.v);
 • Quản lý và giám sát hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin về sản phẩm cho khách hàng, hỗ trợ lên đơn hàng và hoàn thiện các thủ tục về thanh toán xuyên suốt quá trình mua hàng trực tuyến của khách hàng;
 • Quản lý và giám sát công tác phối hợp với hệ thống Hub và Hệ thống Cửa hàng để xuất kho và vận chuyển hàng hóa dựa trên nhu cầu mua hàng và giao hàng của khách hàng; 
 • Quản lý và giám sát việc phối hợp với Khối Tài chính – Kế toán trong hoạt động xuất hóa đơn, quản lý thu tiền từ các đơn hàng trực tuyến;
 • Chủ trì công tác tổng hợp, sắp xếp, lưu trữ và phân loại dữ liệu khách hàng từ các nền tảng kinh doanh trực tuyến khác nhau và từ các phòng ban khác chia sẻ;
 • Quản lý công tác bán hàng trực tuyến, khai thác cơ hội bán hàng cho nhóm khách hàng cũ thông qua việc tiếp cận, liên hệ và giới thiệu các chương trình khuyến mãi, các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và lịch sử mua hàng của khách hàng được ghi nhận;
 • Giám sát các hoạt động quảng bá sản phẩm, viết bài nội dung truyền thông nhằm tìm kiếm, mở rộng các cơ hội bán hàng trên các nền tảng trực tuyến khác nhau.

 

Quản lý, giám sát các công tác tổ chức đội ngũ phục vụ và tư vấn trực tuyến cho khách hàng đạt các quy chuẩn và cam kết phục vụ theo quy định

 • Thiết lập các quy chuẩn, nguyên tắc về đón tiếp và tư vấn khách hàng trên các kênh trực tuyến;
 • Giám sát công tác đón tiếp, tư vấn và phục vụ khách hàng trên mọi “điểm chạm” trên các kênh trực tiếp, bao gồm việc chào hỏi, trao đổi nhu cầu, tư vấn chính sách mua hàng, đổi trả, thanh toán, giao hàng, v.v cho khách hàng;
 • Chủ trì công tác điều phối đội ngũ phối hợp với Hệ thống Hub, Phòng Kỹ thuật triển khai, Trung tâm Bảo hành, v.v để tiến hành các hoạt động lắp đặt và giao hàng, sửa chữa bảo hành sản phẩm cho khách hàng;
 • Thường xuyên rà soát và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng của đội ngũ trên các kênh trực tuyến; tiến hành các hoạt động đào tạo định kỳ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho đội ngũ;
 • Định kỳ cập nhật các thay đổi từ bên ngoài thị trường như hành vi mua sắm của khách hàng và bên trong doanh nghiệp như chính sách bảo hành, chương trình khuyến mãi, v.v để tiến hành cập nhật, cải tiến các quy chuẩn phục vụ khách hàng của đội ngũ.

 

Thiết lập và quản lý triển khai các hoạt động, chương trình thúc đẩy bán hàng trên các kênh Online

 • Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và đề xuất kế hoạch thúc đẩy bán hàng trên các kênh trực tuyến cho Quản lý sản phẩm ngành hàng và Khối Marketing;
 • Chủ trì phối hợp với phòng Quản lý sản phẩm ngành hàng để tiếp nhận thông tin, thực hiện đề xuất và quản lý việc triển khai các chương trình khuyến mãi, tặng quà, v.v trên các nền tảng trực tuyến;
 • Chủ trì phối hợp với hệ thống Cửa hàng nhằm thống nhất thông điệp, nội dung của các chương trình thúc đẩy bán hàng giữa hai hệ thống bán hàng trực tiếp và trực tuyến; phối hợp chuyển giao đơn hàng từ trực tuyến sang trực tiếp;
 • Phối hợp với phòng Marcom trong việc theo dõi hiệu quả triển khai về mặt tăng trưởng doanh số, độ nhận diện thương hiệu, độ phủ truyền thông, v.v tổng thể hoặc theo từng ngành hàng của các chương trình thúc đẩy bán hàng; tiến hành phân tích và đề xuất các thay đổi, cải thiện cần thiết.

 

Xây dựng kế hoạch tối ưu hóa các kênh bán hàng trực tuyến hiện tại và phát triển, mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến mới

 • Tiếp nhận các mục tiêu về tăng trưởng doanh thu từ Giám đốc Khối Vận hành và Ban Giám đốc, thực hiện xây dựng các chiến lược và kế hoạch về tối ưu hóa các kênh bán hàng trực tuyến hiện tại và mở rộng các kênh bán hàng mới;
 • Quan sát quá trình vận hành, thu thập và phân tích dữ liệu bán hàng từ các kênh bán hàng trực tuyến, tiến hành đánh giá hiệu quả và đúc kết điểm mạnh, điểm cần cải thiện của từng kênh bán hàng;
 • Chủ trì công tác rà soát cách thức tiếp cận khách hàng qua các kênh hiện tại, đánh giá hiệu quả và dẫn dắt đổi mới phương pháp tiếp cận để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và hiệu quả kinh doanh;
 • Xem xét, chủ trì công tác cải tiến và nâng cao hiệu suất khai thác của các kênh bán hàng trực tuyến hiện tại (thiết kế lại cách bố trí danh mục sản phẩm, bổ sung các tiện ích thanh toán, v.v);
 • Thường xuyên cập nhật các diễn biến thị trường, phân tích về đối thủ cạnh tranh, thay đổi về hành vi và chân dung khách hàng, cập nhật kỹ thuật công nghệ của các nền tảng bán hàng trực tuyến để tiến hành cải tiến các kênh bán hành hiện tại và đề xuất triển khai các kênh bán hàng mới.

 

Nâng cao năng lực vận hành và kinh doanh của Phòng Kinh doanh trực tuyến

 • Phối hợp với Khối Công nghệ để duy trì tính ổn định cho website bán hàng, nâng cấp các tính năng mới trên wesbite phù hợp với các chương trình khuyến mãi; khắc phục các lỗi kỹ thuật và vấn đề an ninh, bảo mật hệ thống; hoàn thiện các tính năng phục vụ cho nhu cầu mua hàng và xem sản phẩm của khách hàng trực tuyến; 
 • Dẫn dắt các hoạt động tự động hóa đo lường, tính toán các chỉ số hiệu quả vận hành, kinh doanh của các nền tảng kinh doanh trực tuyến như tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng, mức độ hài lòng của khách hàng, tiến độ doanh thu đạt được, v.v; thực hiện đưa ra các phân tích chuyên sâu và đề xuất giải pháp dựa trên các chỉ số;
 • Chủ trì việc thiết lập các quy trình ghi nhận dữ liệu; tự động hóa việc gửi thông báo nhắc nhở hoặc tiếp cận định kỳ nhóm khách hàng tiềm năng dựa trên dữ liệu được ghi nhận; quản trị và gia tăng các cơ hội bán hàng;
 • Thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả vận hành của các hệ thống quản trị bán hàng, các quy trình làm việc đội ngũ; kết hợp tìm hiểu các thông lệ tốt trên thị trường để xây dựng, tối ưu, cải tiến các chính sách, quy trình, quy chuẩn phục vụ, công cụ cho các nghiệp vụ bao gồm tiếp đón, tư vấn, kho, kỹ thuật, giao hàng, thanh toán, hoàn tiền trực tuyến, v.v

 

Phát triển và đào tạo đội ngũ

 • Thiết lập các nguyên tắc làm việc chung cho đội nhóm, giúp duy trì tinh thần hợp tác, kỷ luật và tính gắn kết;
 • Tổ chức công việc trong đội nhóm và quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện công việc;
 • Cung cấp các phản hồi về hiệu quả làm việc, thái độ, kỹ năng của nhân viên và giúp nhân viên định hình được kế hoạch phát triển cho bản thân;
 • Phối hợp với Khối Nhân lực trong công tác sàng lọc và đánh giá ứng viên; nắm bắt nhu cầu đào tạo của đội nhóm; đưa ra các góp ý, đề xuất về cơ chế, chính sách nhân sự khi được yêu cầu.

 

Các trách nhiệm khác

 • Tham gia vào các dự án của Khối Vận hành hoặc các dự án liên phòng ban liên quan đến tái cấu trúc đội ngũ, cải thiện quy trình, cải tiến hệ thống bán hàng, nâng cao hiệu quả vận hành và kinh doanh, v.v;
 • Tham gia vào việc xây dựng công thức lương, các chính sách thưởng phạt cho nhân sự của Phòng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối Vận hành và các lãnh đạo cấp cao. 

 

YÊU CẦU

 • Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực Kinh doanh trực tuyến, Thương mại điện tử; trong đó có tối thiểu 2 năm ở vị trí quản lý;
 • Có kiến thức chuyên môn về quản trị bán hàng, quản trị vòng đời khách hàng;
 • Am hiểu về các kênh kinh doanh trực tuyến khác nhau, bao gồm kênh thương mại điện tử (e-commerce), mạng xã hội điện tử (social commerce) và các nền tảng liên quan khác;
 • Năng lực quản lý đội ngũ
 • Năng lực chuyên môn cần có:
  Quản lý trải nghiệm khách hàng
  Quản lý chiến dịch thương mại điện tử
  Nghiên cứu và phân tích thị trường
  Giám sát và thực thi mục tiêu kinh doanh
  Cải tiến quy trình hoạt động

QUYỀN LỢI

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. 
 • Chế độ lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực.
 • Cơ hội thăng tiến cao trong các Khối phòng ban
 • Tham gia BHYT, BHXH, Ký HĐLĐ.
 • Bảo hiểm sức khỏe PVI
 • Du lịch Teambuilding hàng năm.
 • 17 ngày phép/ năm

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển